FÖR ATT BLI SAMVERKANSPARTNER MED OSS

Det går att engagera sig i Mötesplats VOX på flera olika sätt. Dels som större organisation, förening eller annan aktör men också som sponsor till någon av våra verksamheter, ideell ledare eller volontär.

VAD krävs?

Våra partners kan egentligen vara vem som helst eller vilka som helst så länge som man;

  • Ställer sig bakom de fyra mål som vi arbetar mot.
  • Arbetar för allas lika rätt och värde samt ta avstånd från all form av diskriminering, våld och narkotika.
  • Ställer upp på att kontinuerligt följa upp sin egen verksamhet och delge rapporter till Mötesplats VOX kring tex antal deltagare, ålder, kön och antal träffar.

Vi vill möjliggöra för alla som vill att engagera sig att kunna göra det utifrån de förutsättningar som finns. Stora som små insatser, allt sammanslaget får stora effekter.

Våra samarbetspartners