Vad vi gör

Vi arbetar för att möjliggöra samverkan, samordning och verksamheter i områdena Varberga och Oxhagen (VOX)

Läs mer >>

Våra mål

Vi arbetar för att tillsammans med våra partners möjliggöra samverkan, samordning och verksamheter i områdena Varberga och Oxhagen.

Läs mer >>

Våra partners

Tillsammans med våra partners strävar vi efter att skapa en levande stadsdel med verksamhet för alla.

Läs mer >>

Vårt arbetssätt

Vi är en paraplyorganisation över de verksamheter, lokaler och aktörer som finns i Varberga och Oxhagen.

Läs mer >>