Mötesplats VOX arbetar för att möjliggöra samverkan, samordning och verksamheter i områdena Varberga och Oxhagen (VOX). Syftet är att genom våra gemensamma insatser nå målen:

  • Ökad måluppfyllelse i skolan
  • Ökad trivsel och trygghet
  • Ökad sysselsättning och integration
  • Ökade möjligheter till en meningsfull fritid.

Mötesplats VOX tar ett helhetsgrepp om områdena och arbetar riktat mot samtliga målgrupper och med samtliga aktörer som vill vara med i arbetet.

Läs mer om Mötesplats VOX

Våra mål

Vi arbetar för att tillsammans med våra partners möjliggöra samverkan, samordning och verksamheter i områdena Varberga och Oxhagen.

Läs mer >>

Vårt arbetssätt

Vi är en paraplyorganisation över de verksamheter, lokaler och aktörer som finns i Varberga och Oxhagen.

Läs mer >>