Våra mål:

  • Ökad måluppfyllelse i skolan
  • Ökad trivsel och trygghet
  • Ökad sysselsättning och integration
  • Ökade möjligheter till en meningsfull fritid.

Mötesplats VOX tar ett helhetsgrepp om områdena och arbetar riktat mot samtliga målgrupper och med samtliga aktörer som vill vara med i arbetet.

LÄS MER OM MÖTESPLATS VOX

Våra partners

Tillsammans med våra partners strävar vi efter att skapa en levande stadsdel med verksamhet för alla.

Läs mer >>

Vårt arbetssätt

Vi är en paraplyorganisation över de verksamheter, lokaler och aktörer som finns i Varberga och Oxhagen.

Läs mer >>