Våra samarbeten

Vi vill möjliggöra för alla som vill att engagera sig att kunna göra det utifrån de förutsättningar som finns. Stora som små insatser, allt sammanslaget får stora effekter. Nedan följer några exempel på våra samarbeten.

Hagaskolan

Lovskoleverksamhet med fokus på måluppfyllelse, simning och fysisk aktivitet.

Elite Stora Hotellet

Samarbete med Ungdomspoolen kring praktikplatser och utbildning.

RF SISU Örebro Län

Gemensamma projektansökningar kring tex seniorverksamhet, fortsatt utveckling av samverkan lokalt, utbildningar för unga ledare.

ÖBO

Samverkan kring områdesutveckling på olika sätt. Uppdrag för Ungdomspoolen samt driften av VOXbadet sommartid.

VOX IF

Stor samarbetsaktör kring VOXbadet sommartid. Uppstart av verksamhet kring fysisk aktivitet lokalt i området.

Studieförbundet Bilda

Samarbete kring språkcafé, VOXboden, Kul i VOX samt olika typer av studiecirklar.

Varberga Vårdcentral

Samverkan kring utbildningar/föreläsningar för boende på olika teman. Arbetstillfällen/praktik för Ungdomspoolens räkning.

ICA maxi eurostop

Sponsor till lovskolan samt mottagare av praktikanter för Ungdomspoolens räkning.

Träffpunkt Oxhagen

Träffpunkt Oxhagen är en ideell förening som har som mål att skapa meningsfulla aktiviteter för alla åldrar utifrån lokala och egna initiativ i området. Föreningen vill främja nätverksbyggande med de som bor i området, med kommun, myndigheter, föreningar och andra aktörer som vill arbeta för Oxhagen.

Fritidsbanken

Samverkar tillsammans med Ungdomspoolen och möjliggör för praktikplatser, jobb samt tillhandahåller fordon vid behov. www.fritidsbanken.se

Vill du bli vår
nästa samverkanpartner?

Kontakta oss