En paraplyorganisation

Mötesplats Vox kan ses som en slags paraplyorganisation över de verksamheter, lokaler och aktörer som finns i områdena.

Personal som är anställda i organisationen Mötesplats Vox fångar på olika sätt upp signaler från boende och verksamma i området och försöker tillsammans titta på kreativa lösningar på de behov som uppkommer.

Aktivitetssamordaren i Mötesplats Vox träffar regelbundet aktörer, nya som gamla, och funderar på hur vi tillsammans kan bli starkare i arbetet mot målen. Personalen i Mötesplats Vox försöker att arbeta utifrån följande:

  • Relationsbyggande
  • Örat nära marken/Förankring i området
  • Innovativa arbetssätt
  • Öppenhet
  • Igångsättare
  • Möjliggörare

Läs mer om Mötesplats VOX

Vad vi gör

Vi arbetar för att möjliggöra samverkan, samordning och verksamheter i områdena Varberga och Oxhagen (VOX)

Läs mer >>

Våra mål

Vi arbetar för att tillsammans med våra partners möjliggöra samverkan, samordning och verksamheter i områdena Varberga och Oxhagen.

Läs mer >>