Varberga i rörelse

Publicerat: 19 oktober, 2022

Vill du delta i en studie om hur fysisk aktivitet och mat påverkar hälsan?

Regelbunden fysisk aktivitet och goda matvanor kan positivt påverka din hälsa och
livskvalitet. Därför genomför Varberga Vårdcentral tillsammans med Örebro Universitet
en studie om hur förändrade mat- och motionsvanor kan förbättra hälsan.

Vi söker dig som:
• är mellan 40 och 70 år
• är, eller skulle vilja bli listad på Varberga vårdcentral
• känner dig frisk i allmänhet och har inga större rörelsebesvär
• inte har några pågående allvarliga sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor, har diabetes eller psykiatrisk sjukdom.

Vad innebär deltagande i studien?
Du genomför en hälsoundersökning i lokaler på Varberga vårdcentral. Därefter
ingår möjlighet att få stöd och rådgivning för förändrade mat- och motionsvanor.

Läs mer om studien och gör intresseanmälan på www.oru.se/varberga
Vid frågor om studien kontakta varberga@oru.se
Du kan även lämna din intresseanmälan i receptionen på Varberga vårdcentral

Örebro universitets logotyp
Logotyp för webbplatsen

«
»

Se fler nyheter